mandag 2. februar 2015

Kuvenninnene nominert til "Hele Rogaland leser"

Noko til stas! Boka "Kuvenninnene" er ei av fem nominerte til "Hele Rogaland leser". Det er eg skikkeleg glad og stolt over, ja for det er ikkje feil å spre det glade ku-budskapet, eller buskapen* (for den saks skyld) ut over land og folk! Dersom du er einig - då er det berre ein ting å gjere - nemleg stem i med eit skikkeleg raut HER! :-) Avstemminga varer frå 2. februar og fem veker framover.

* Buskap, en gårds besetning av husdyr; brukes oftest om storfe og småfe, men kan også benyttes om andre husdyr (Store Norske leksikon).